Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Pondelok 3. 8. 2020

Statistics

Počet návštev: 4185317

Vitajte na stránke našej školy !

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.

 

Novinky

 • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 • Od 22. júna 2020 nastupujú do školy aj žiaci 6. - 9. ročníkov. Vyučovanie je na dobrovoľnej báze a stále platia opatrenia RUVZ a pokyny MŠ SR. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom linku. Stále platí, že žiak nemôže nastúpiť bez vyplneného tlačiva Vyhlásenia, ktoré nájdete aj na našej stránke v sekcii Tlačivá.

 • Vážení rodičia,

  informácie o prijímaní detí na jednotlivé štúdijné odbory ZUŠ na školský rok 2020/2021 nájdete v priloženom linku :

 • Žiadame rodičov detí, ktoré budú navštevovať školu počas mesiaca jún 2020, aby dodržiavali pokyny popísané v ozname nižšie a súvisia s hygienickými opatreniami proti šíreniu COVID-19. Príchod žiakov do školy, či už samých alebo v sprievode rodiča, musí byť v čase od 7.30 hod. - 8.10 hod. - čas príchodu bol stanovený v zmysle cestovného poriadku SAD. Dieťa do budovy vstupuje samé. Pri vstupe do budovy mu bude zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Je dôležité, aby dieťa malo so sebou tlačivo Vyhlásenia, papierové vreckovky a 2 ks rúška. Žiaci sa budú vyučovať vo svojich triedach s počtom žiakov v skupine max. 20. Počas výchovno - vzdelávacieho procesu rúška mať nemusia, no pri pohybe po budove - napr. návšteva WC, presun na obed...musí mať žiak rúško na tvári. Ostatné pokyny dostane od svojho učiteľa. Vyučovací proces bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení, škola disponuje dostatkom dezinfekčných prostriedkov. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka končí 11.20 hod., vyučovanie žiakov 5. ročníka 12.20 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed.

 • Vážení rodičia,

  deti, ktoré budú počas júna chodiť do školy, budú mať možnosť stravovať sa v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení. Obedy sa budú vydávať v čase od 11.20 hod. - 12.20 hod. pre žiakov 1.- 4. ročníka a od 12.25 hod. - 13.00 hod. pre žiakov 5. ročníka. Obedy do obedárov nebude možné vydať, preto Vás žiadame o včasné odhlasovanie Vašich detí zo stravy.

 • Vážení rodičia,

  v mesiaci jún 2020 bude v prevádzke i školský klub detí v súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Fungovať bude v obmedzenom režime v čase od 11.45 hod. - 14.45 hod., ranná činnosť klubu nebude.

 • Vážení rodičia ,

  od 1. júna 2020 otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. Samozrejme škola bude otvorená za prísnych hygienických podmienok v súvislosti s COVID - 19. V zmysle nariadení MŠ SR vyplývajú pre rodičov žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1. júna 2020 nasledovné povinnosti :

  1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej
  školy a tiež pri odchode žiaka zo základnej školy - poučí svoje dieťa o nosení rúšok, dodržiavaní odstupov,
  o dezinfekcii rúk, ktorá bude pripravená pri vchode do budovy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria