Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Sobota 31. 7. 2021

Statistics

Počet návštev: 5011286

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  To znamená, že plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 končí !

  Uvedený právny stav má však výnimky, kde dochádza k zmene okruhu oprávnených detí. Dotácia na stravu sa od 1. 9. 2021 bude i naďalej poskytovať týmto deťom :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách n
 • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, 30. 6. 2021 o 9. 00 hod. pred hlavnou budovou školy.

  Verím, že sa už všetci tešíte na prázdniny a preto vám želám veľa dobrodružstiev, oddychu, šťastia a aby ste načerpali veľa síl do nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riadoiteľ školy

 • Žiaci našej školy boli aj tento školský rok úspešný v jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet.

  Celoslovenské kolo prinieslo:

  1.miesto, Adrián Bóna v kategórii Stand-up v anglickom jazyku;

  1.miesto, Zuzka Malkusová v prednese vo francúzskom jazyku;

  3.miesto, Emma Bónová v prednese poézie v anglickom jazyku.

 • Naše žiačky Jana Marčišová (6. roč.) a Vanesa Žoldáková (7. B) boli úspešné v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obidve skončili na 3. mieste - Janka v II. kategórii poézie a Vaneska v III. kategórii prózy. Srdečne blahoželáme!

 • Dôrazne upozorňujeme rodičov žiakov, ktorým bolo nariadené karanténne opatrenie, že žiaci musia byť doma v domácej izolácii a nie sa zdržiavať na verejných pristranstvách v obci.

  Za porušenie karantény Vám hrozí pokuta za všeobecné ohrozovanie zdravia.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno dňa 9.6.2021 (streda).
  V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vzhľadom na karenténne opatrenia, oslava Dňa detí sa uskutoční 1. 6. 2021 v rámci tried, žiaci sa nebudú učiť a vyučovanie bude skrátené o jednu hodinu na 1. i 2. stupni. Touto cestou ďakujeme rade rodičov za balíčky pre našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu potvrdeného výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u niektorých žiakov, nám bolo Reginálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline nariadené karanténne opatrenie pre žiakov 1. a 5. ročníka, dotknutým žiakom ŠKD a dotknutým zamestnancom ZŠ.
  Uvedené karanténne opatrenie platí od 26.5.2021 do 8.6.2021 (vrátane). V 1. a 5. ročníku bude prebiehať dištančné vzdelávanie ľahšou formou.
  Upozorňujeme vás, že žiaci musia byť doma v karanténe !

  Úplné znenie rozhodnutia RÚVZ nájdete tu : Rozhodnutie.pdf
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v dňoch 24.5.2021 - 26.5.2021 bude v našej škole skrátené vyučovanie. Žiaci sa budú učiť len prvé štyri vyučovacie hodiny. Namiesto vareného obeda im bude poskytnutá suchá strava formou obedového balíčka.
  Školský klub detí v tieto dni nebude v prevádzke.
  Vyučovanie bude opäť normálne prebiehať od štvrtka 27.5.2021.

  Pozor ! Materskej školy sa toto obmedzenie netýka, bude v riadnej prevádzke.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria