Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Pondelok 12. 4. 2021

Statistics

Počet návštev: 4842562

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Oznamujeme všetkým rodičom detí, ktoré majú od septembra 2021 nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v týždni od 12.4. 2021 - 16.4.2021 prostredníctvom materských škôlok. V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa (Dolný Hričov, Hričovské Podhradie) Vám bude k dispozíícii dotazník spolu s pracovným listom pre dieťa a zoznamom pomôcok. Pracovný list, ktorý vypracuje budúci prváčik spolu s vyplneným dotazníkom následne odovzdáte späť do materskej školy.

 • Našej škole sa podarilo opäť zaznamenať veľký úspech. Nina Sedliačková ( 9. ročník ) obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Víťazke úprimne blahoželáme a pani učiteľke Kočnerovej ďakujeme za prípravu.

 • Vážení učitelia,

  pri príležitosti nášho sviatku, chcem popriať všetkým nám pedagógom v tomto zlom covidovom čase - pevné zdravie, veľa úspechov a šťastia, mnoho trpezlivosti a predovšetkým skorý návrat do školských lavíc. Úprimne vám ďakujem za vašu usilovnú prácu. A myslím, že moje poďakovanie je na mieste i pre našich nepedagogických zamestnancov, bez ktorých by škola nefungovala tak dobre ako funguje. Verím, že čoskoro sa v nej bude rozliehať džavot našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Našej šikovnej žiačke Ninke Sedliačkovej z 9. ročníka sa opäť podarilo získať umiestnenie v krajskom kole Biologickej olympiády. A to krásne 2. miesto. Gratulujeme !

 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka, 8. marca 2021, pokračujú všetci žiaci 1. stupňa v prezenčnej výučbe v škole. ŠKD bude tiež pokračovať v bežnej prevádzke. Ospravedlňujeme sa Vám za vznikntú situáciu, ktorá žial vznikla nie našou vinou, ale nejasnými informáciami z ministerstva školstva.

  Vo svojej prevádzke pokračuje i materská škola.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe opatrení vlády SR bude od stredy 3. marca 2021 v prevádzke materská škola a školský klub detí len pre deti a žiakov, ktorých rodičia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa, že im povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu a pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Školský klub detí bude v prevádzke od 7.00 - 15.30 hod.

  Ostatní žiaci 1 . stupňa budú pokračovať v dištančnej výučbe.

  Naďalej pokračujú v dištančnej výučbe i žiaci 2. stupňa.

 • Našej škole sa v súťažiach naozaj darí, o čom svedčí i dejepisná olympiáda, kde mame úspešných riešiteľov - Barboru Janákovú a Matúša Jurašíka zo 6. ročníka. Blahoželáme !

 • Nina Sedliačková (9. ročník) opäť bodovala, tentokrát v biologickej olympiáde, kde sa v okresnom kole umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme !

 • Naša škola opäť zaznamenala významný úspech v olympiáde v anglickom jazyku - krajské kolo, kde naša žiačka Nina Sedliačková získala krásne 1. miesto. Ninke úprimne blahoželáme !!!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria