Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Štvrtok 21. 1. 2021

Statistics

Počet návštev: 4579600

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid - 19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. januára 2021 poračujú žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy v dištančnej výučbe a teda do školy na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021 nenastúpia.

  Materská škola je i naďalej v prevádzke.

  Celé rozhodnutie ministra školstva si môžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa v spolupráci s riaditeľom školy a v súlade s vydaným rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5. januára 2021 Vám oznamujeme nasledovné :

  materská škola bude v prevádzke od 11. januára 2021,
  1. stupeň základnej školy nastúpi na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021, od 11.1 2020 - 15.1.2020 sú žiaci na dištančnej výučbe,
  2. stupeň základnej školy pokračuje v dištančnej výučbe až do 22. januára 2021, 23. januára 2021 je v spolupáci so zriaďovateľom naplánované testovanie učiteľov, žiakov a jedného zákonného zástupcu žiakov 2. stupňa. Následne po pretestovaní by žiaci od 25. januára 2021 nastúpili na prezenčnú výučbu.

 • Úprimne Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tej najbližšej rodiny. Nový rok 2021 aby bol oveľa lepší ako tento, plný zdravia, šťastia, lásky a nech sú naše školy opäť plné žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  ako ste už iste zaznamenali v médiách, minister školstva pripravil manuál pre návrat detí 2. stupňa do škôl od 11. 1. 2021. Našou prvou úlohou je zistiť Váš záujem, ktorý je však spojený s testovaním učiteľov, jedného z rodičov a samotných žiakov. V opačnom prípade žiaci pokračujú vo výučbe dištančnou formou. Preto Vás žiadame o vyjadrenie o akú formu vyučovania Vášho dieťaťa máte záujem.. Po prihlásení na našu edupage stránku (meno a heslo aké používate do internetovej žiackej knižky) sa Vám zobrazí dotazník, kde vyplníte Váš záujem o výučbu Vášho dieťaťa buď prezenčnou formou, ktorá je podmienená testovaním alebo dištančnou formou, teda tak ako doteraz, z domu. Dotazník bude fungovať v čase od 18. 12. 2020 od 11.00 hod. do pondelka 21.12.2020 do 11.00 hod. Je veľmi dôležité, aby každý z Vás vyjadril svoj názor. Ďalšie pokyny sem budeme pridávať postupne.

 • Vážení rodičia,

  rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 14.12.2020 si môžete pozrieť na tomto linku :

 • Riaditeľ ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, Mgr. Ivan Brezovský, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 14.12. 2020 bude v čase od 14.12. 2020 do 17.12. 2020 prerušená prevádzka materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 u jednej zamestnankyne školskej jedálne.

  Vzhľadom na karanténu pani kucháriek bude prerušená prevádzka i v piatok 18.12.2020 na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

 • Na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov a následne rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľa školy pokračujú žiaci 2. stupňa základnej školy v dištančnej výučbe až do vianočných prázdnin.

  Žiaci 1. stupňa sa naďalej učia prezenčnou formou.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Na základe Usmernenia MŠ SR z 1. novembra 2020 je zástupca žiaka, ktorý navštevuje ZŠ, povinný predložiť nové tlačivo Vyhlásenia o bezinfekčnosti po celoslovenskom plošnom testovaní na Covid 19 "Spoločná zodpovednosť". Upravené tlačivo nájdete na našej stránke v sekcii Tlačivá. Bez vypísaného tlačiva nemôže žiak vstúpiť do budovy školy a teda zúčastniť sa vyučovania. Ďalšie pokyny nájdete v usmernení ninistra školstva, je dôležité si ich prečítať. Usmernenie nájdete nižšie, pod textom.
  Žiaci 1. stupňa naďalej pokračujú v prezenčnej výučbe v škole.

 • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu bude vyučovanie v našej škole prebiehať nasledovne :

  - od pondelka 26. októbra 2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančnú výučbu, tzn. žiaci sú doma, ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl,

  - MŠ a 1.stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, tzn. pokračujú vo výčbe v škole,

  Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

 • Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v našej obci v dňoch 9. - 11. 9. 2020 bude školské vyučovanie prebiehať nasledovne :

  9.9.2020 - skrátené vyučovanie, žiaci sa učia 4 hodiny
  10.9.2020 - účelové cvičenie
  11.9.2020 - riaditeľské voľno

  V týchto dňoch nebude žiakom poskytovaná strava a v prevádzke nebude ani ŠKD !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria