Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Sobota 27. 2. 2021

Statistics

Počet návštev: 4702324

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Našej škole sa v súťažiach naozaj darí, o čom svedčí i dejepisná olympiáda, kde mame úspešných riešiteľov - Barboru Janákovú a Matúša Jurašíka zo 6. ročníka. Blahoželáme !

 • Nina Sedliačková (9. ročník) opäť bodovala, tentokrát v biologickej olympiáde, kde sa v okresnom kole umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme !

 • Naša škola opäť zaznamenala významný úspech v olympiáde v anglickom jazyku - krajské kolo, kde naša žiačka Nina Sedliačková získala krásne 1. miesto. Ninke úprimne blahoželáme !!!

 • Po skončení jarných prázdnin, od pondelka 22. februára 2021, nastupujú žiaci 1. stupňa ZŠ na prezenčnú výučbu. Je potrebné opäť priniesť vypísané Čestné prehlásenie rodiča o negatívnom teste na ochorenie covid - 19. Tlačivo Čestného prehlásenia nájdete v sekcii Tlačivá.
  Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej výučbe.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Tešíme sa, že naša žiačka Nina Sedliačková (9.ročník) získala krásne 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku a postupuje do krajského kola. Blahoželáme !

 • Vážení rodičia, žiaci,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 Vám oznamujeme, že od 8. 2. 2021 nastupujú žiaci 1. stupňa ZŠ na prezenčnú formu vyučovania, teda ich vyučovanie bude prebiehať v škole. Podmienkou nástupu žiaka je negatívny test na Covid - 19 jedného z rodičov. Rodičia sú povinní pri nástupe žiaka do školy odovzdať vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete i na našej stránke v sekcii Tlačivá.
  Žiaci, ktorých rodič sa nepreukáže negatívnym testom na Covid - 19 a teda nebude môcť vypísať uvedené tlačivo zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, ktoré však nebude plnohodnotné ako doteraz a rodičia nemajú nárok na pandemickú OČR.

 • Vážení rodičia, žiaci

  oznamujeme vám, že brány našej školy sa ani od 1. februára 2021 neotvoria z dôvodu pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie. O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať. Žiaci i naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid - 19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. januára 2021 poračujú žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy v dištančnej výučbe a teda do školy na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021 nenastúpia.

  Materská škola je i naďalej v prevádzke.

  Celé rozhodnutie ministra školstva si môžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa v spolupráci s riaditeľom školy a v súlade s vydaným rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5. januára 2021 Vám oznamujeme nasledovné :

  materská škola bude v prevádzke od 11. januára 2021,
  1. stupeň základnej školy nastúpi na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021, od 11.1 2020 - 15.1.2020 sú žiaci na dištančnej výučbe,
  2. stupeň základnej školy pokračuje v dištančnej výučbe až do 22. januára 2021, 23. januára 2021 je v spolupáci so zriaďovateľom naplánované testovanie učiteľov, žiakov a jedného zákonného zástupcu žiakov 2. stupňa. Následne po pretestovaní by žiaci od 25. januára 2021 nastúpili na prezenčnú výučbu.

 • Úprimne Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tej najbližšej rodiny. Nový rok 2021 aby bol oveľa lepší ako tento, plný zdravia, šťastia, lásky a nech sú naše školy opäť plné žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria