Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Pondelok 17. 1. 2022

Statistics

Počet návštev: 5249661

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  chcem Vám do Nového roka popriať veľa veľa zdravia, rodičom veľa trpezlivosti a žiakom veľa síl pre úspešné zvládnutie tohto i nasledujúcich školských rokov. Verím, že ste si poriadne oddýchli a načerpali nové sily a spolu môžme opäť zapracovať na Vašich vedomostiach.

  Vyučovanie po Vianočných prázdninách začína pondelkom 10. 1. 2022. Upozorňujeme zákonnych zástupcov žiakov, aby svojim deťom vypísali Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžu stiahnuť na tejto stránke v Sekcii Tlačivá. Bez uvedeného potvrdenia nebude môcť žiak vstúpiť do budovy školy. Zároveň rodičom doporučujeme, aby svoje deti pred vstupom do školy otestovali domácim samotestom. Ďalšie samotestny budeme distribuovať rodičom po ich doručení Regionálnym úradom Školskej správy v Žiline. Termín Vám bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 skončilo až na tieto výnimky, ktoré majú i naďalej nárok "na stravu zadarmo" :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, kto
 • Vianočné prázdniny pre žiakov v SR začínajú dňa 20. 12. 2021 a končia 7. 1. 2021. Vyučovanie po prázdninách začína dňa 10. 1. 2021.

 • Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/21911-2-A18010 zostávajú žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ na dištančnom vzdelávani s účinnosťou od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021.

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej učia prezenčne.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že materská škola nebude v prevádzke v čase od 23. 11. 2021 do 29. 11. 2021 (vrátane) z dôvodu rozhodnutia RÚVZ Žilina, ktoré nájdete v priloženom linku. Dôvodom na prerušenie prevádzky MŠ je vysoký výskyt respiračných chorôb u detí MŠ.

 • Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že tento od pondelka 15. 11. 2021 funguje v bežnom režime - teda ranný i poobedný ŠKD.

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid 19 v 2. triede MŠ (Včielky) zostávajú deti tejto triedy v karanténe od 8.11.2021 do 15.112021 (vrátane). Rozhodnutie RÚVZ o karanténnom opatrení si môžete prečítať kliknutím na nižšieuvedený link.

 • Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí navštevujú ranný školský klub detí, že tento nebude v prevádzke počas karantény 1. a 2. ročníka z dôvodu jeho nedostatočného personálneho zabezpečenia. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Z dôvodu potvrdenia pozitivity na ochorenie Covid 19 zostávajú žiaci 1. a 2. ročníka (1. oddelenie ŠKD) na dištančnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina nariadil týmto žiakom karanténne opatrenie od 5.11.2021 do 14.11.2021 (vrátane). Žiaci opäť nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 15.112021 (pondelok).

  Rozhodnutie RÚVZ i s jeho opravou si môžete prečítať na uvedenom linku :

 • Z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov a z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na proteste Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku proti zmrazovaniu platov v školstve, udeľuje riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ s MŠ p. V. Rovnianka v Dolnom Hričove riaditeľské voľno dňa 27. 10. 2021 (streda).

  Žiaci nastupujú na prezenčnú výučbu opäť v utorok 2. 11. 2021 po jesenných prázdninách.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria