Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Nedeľa 19. 9. 2021

Statistics

Počet návštev: 5055286

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  riaditeľ školy vydáva rozhodnutie o prerušení vyučovania v 6. ročníku ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove z dôvodu výskytu ochorenia na Covid-19 u viacerých žiakov. Vyučovanie je prerušené od piatku 17.9.2021 až do vydania rozhodnutia RÚVZ o karanténnom opatrení.

  Po obdržaní rozhodnutia z RÚVZ zverejníme bližšie informácie o dĺžke karanténneho opatrenia ako i samotné rozhodnutie.

  Žiadame rodičov, aby žiaci dôsledne dodržiavali karanténu.

  Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

 • Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 20. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.

 • Vážení rodičia,

  Okresným úradom v Žiline nám boli dodané SAMOTESTY na testovanie žiakov na ochorenie Covid - 19 v domácom prostredí. Každý žiak dostane 5 ks. Testy budú vydané len zákonným zástupcom po dohode s triednym učiteľom na základe preberacieho protokolu.
  ŽIadame vás, aby ste na základe doporučenia ministerstva školstva deti testovali prevažne v pondelok a vo štvrtok, prípadne v čase podozrenia na ochorenie Covid-19 a informáciu o testovaní poskytli triednemu učiteľovi i v prípade negatívneho výsledku. Je to z dôvodu povinnosti školy nahlasovať informácie o samotestovaní na ministerstvo školstva.

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 1. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 1. a 2. ročníka v čase od 06.09.2021 do 17.09.2021 (vrátane).

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  ​​​​​​​Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva vydalo manuál k 1.9.2021, ktorý je záväzný pre všetky školy a školské zariadenia. Nájdete ho na tomto odkaze : www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  My sme si pre vás pripravili súhrn najdôležitejších informácií, ktoré sú záväzné aj pre zákonného zástupcu. Preto vás žiadame , aby ste im venovali náležitú pozornosť.

  Všetky tieto infomácie nájdete tu :

 • Vážení rodičia, žiaci

  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. na školskom dvore pred hlavnou budovou školy (budova ročníkov 5. - 9.). V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich tried. Upozorňujeme rodičov, že do budovy školy budú mať prístup len rodičia prvákov s vypísaným tlačivom "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  nakoľko informácie ohľadom dotácie na stravu sa stále menia, tu nájdete najdôležitejšie zhrnutie, kto vlastne má nárok na "stravu zadarmo" :

 • Vážení rodičia,

  vaše dieťa, ktoré je v poslednom ročníku materskej školy, má i od septembra 2021 nárok na "stravu zadarmo" až do doby dovŕšenia 6. rokov veku. Aby obec mohla o dotáciu na stravu požiadať, je potrebné, aby ste najneskôr do 9. 8. 2021 (pondelok) doručili na Obecný úrad v Dolnom Hričove p. Sládkovej vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia. Tlačivo nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá, prípadne si ho môžte vyzdvihnúť a zároveň vypísať u p. Sládkovej na obecnom úrade. Bez doručeného Čestného vyhlásenia nebude možné vášmu dieťaťu poskytnúť dotáciu na stravu a stravu teda budete hradiť v plnej výške.

 • Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  To znamená, že plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 končí !

  Uvedený právny stav má však výnimky, kde dochádza k zmene okruhu oprávnených detí. Dotácia na stravu sa od 1. 9. 2021 bude i naďalej poskytovať týmto deťom :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách n
 • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, 30. 6. 2021 o 9. 00 hod. pred hlavnou budovou školy.

  Verím, že sa už všetci tešíte na prázdniny a preto vám želám veľa dobrodružstiev, oddychu, šťastia a aby ste načerpali veľa síl do nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riadoiteľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria