Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Utorok 11. 5. 2021

Statistics

Počet návštev: 4920647

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  všetky potrebné informácie o zápise detí do materskej školy nájdete tu :

 • V utorok 27. apríla 2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl potrebné len v okresoch vo 4. stupni varovania (tzv. čierne okresy).

  Vzhľadok k tomu, že okres Žilina sa nachádza v 2. stupni varovania, nie je potrebné preukazovať sa testom žiaka ani zákonného zástupcu. Rodičia teda nemusia ani vypĺňať tlačivo Čestného vyhlásenia.
  Zákonní zástupcovia v prípade potreby testu (do práce, do obchodu a pod.) môžu využiť MOM v našich obciach.

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách aj žiaci 5. - 7. ročníka.Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách žiaci 8. a 9. ročníka.
  Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

 • Oznamujeme všetkým rodičom detí, ktoré majú od septembra 2021 nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v týždni od 12.4. 2021 - 16.4.2021 prostredníctvom materských škôlok. V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa (Dolný Hričov, Hričovské Podhradie) Vám bude k dispozíícii dotazník spolu s pracovným listom pre dieťa a zoznamom pomôcok. Pracovný list, ktorý vypracuje budúci prváčik spolu s vyplneným dotazníkom následne odovzdáte späť do materskej školy.

 • Našej škole sa podarilo opäť zaznamenať veľký úspech. Nina Sedliačková ( 9. ročník ) obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Víťazke úprimne blahoželáme a pani učiteľke Kočnerovej ďakujeme za prípravu.

 • Vážení učitelia,

  pri príležitosti nášho sviatku, chcem popriať všetkým nám pedagógom v tomto zlom covidovom čase - pevné zdravie, veľa úspechov a šťastia, mnoho trpezlivosti a predovšetkým skorý návrat do školských lavíc. Úprimne vám ďakujem za vašu usilovnú prácu. A myslím, že moje poďakovanie je na mieste i pre našich nepedagogických zamestnancov, bez ktorých by škola nefungovala tak dobre ako funguje. Verím, že čoskoro sa v nej bude rozliehať džavot našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Našej šikovnej žiačke Ninke Sedliačkovej z 9. ročníka sa opäť podarilo získať umiestnenie v krajskom kole Biologickej olympiády. A to krásne 2. miesto. Gratulujeme !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria