Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Pondelok 25. 10. 2021

Statistics

Počet návštev: 5135571

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid - 19 v 5. ročníku, zostávajú žiaci 5. ročníka od štvrtka 20.10. 2021 opäť na dištančnom vzdelávaní. Túto situáciu sme konzultovali s RÚVZ Žilina, ktorý nariaďuje opätovné karanténne opatrenie žiakom 5. ročníka od 20. 10. 2021 do 29.10. 2021.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Rozhodnutie RUVZ si ôžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 7. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 7. ročníka v čase od 19. 10. 2021 do 28. 10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 4. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 4. ročníka v čase od
  18. 10. 2021 do 25. 10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v ďalších triedach našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu :
  - žiakom 8. A. triedy v čase od 13. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane) - POZOR !!! Z dôvodu uvedenia nesprávneho dátumu prítomnosti žiaka v škole je dátum karantény nesprávny. Dnes nám bol doručený úradný záznam s opraveným dátumom karantény pre žiakov 8.A. triedy, a to od 13. 10. 2021 do 22. 10. 2021(vrátane). Žiaci nastupujú do školy v pondelok 25. 10. 2021. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú sitáciu.
  - žiakom 6. ročníka od 14. 10. 2021 do 23. 10. 2021 (vrátane).
  Žiaci majú dištančnú výučbu.

 • Vážení rodičia,

  v škole máme rozšírené ochorenie na Covid-19, preto vás žiadame, aby ste testovali svoje deti školskými samotestami minimálne 2x do týždňa a informáciu o vykonaní testu poskytli triednym učiteľom. Ak dieťaťu vyjde pozitívny test, rodič je povinný okamžite informovať triedneho učiteľa a obvodného lekára dieťaťa, ktorý mu určí ďaľší postup.

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 5. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 5. ročníka v čase od
  11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 9.B. triede našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 9.B. triedy a chlapcom 9.A. triedy v čase od 11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. Na základe tohto rozhodnutia riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský nariaďuje dištančné vzdelávanie aj dievčatám 9.A. triedy, ktoré však nemusia dodržiavať karanténne opatrenie.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

 • Vážení rodičia,

  v našej škole sa vyskytli prípady pedikulózy (výskyt vší). Preto Vás dôrazne žiadame o kontrolu vašich detí. Pri nájdení vší alebo hníd je potrebné nechať žiaka v domácej izolácii až do úplného zlikvidovania pedikulózy.

 • Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 6. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 27. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria