Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Sobota 4. 2. 2023

Statistics

Počet návštev: 5725470

Školský rok 2022/2023

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorej oznamy od  školského roku 2022/2023 zverejňujeme na tejto webovej stránke.

 

Novinky

 • V piatok 27. 1. 2023 sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Naša škola sa už po druhýkrát zapojila do Projektu Šafran. Cieľom projektu je, aby sme nezabudli na holokaust a dozvedeli sa viac o tejto téme. Žiačky 9. ročníka preto ešte v jeseni zasadili šafrany na pamiatku detí, ktoré boli zabité počas holokaustu. Kvety šafranu pripomínajú Dávidove hviezdy, ktorými boli židia označovaní. Žiakom bolo pripomenuté, že je veľmi dôležité, aby sme rešpektovali rozdiely medzi ľuďmi a aby sme hovorili o nespravodlivosti, ktorú aj dnes vidíme medzi nami. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v galérii.

 • Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  z dôvodu zrušenia polročných prázdnin sme sa i tak rozhodli ponechať žiakom našej školy jeden deň bez vyučovania. V tomto školskom roku to bude piatok 3. február. Žiaci dostanú polročné výpisy klasifikácie a od druhej vyučovacej hodiny bude v telocvični školy prebiehať školský karneval. Spoločne sme sa rozhodli vyskúšať iný model ako po iné roky a teda karneval sa uskutoční počas vyučovania. Každý žiak dostane ovocný džúsik a hot-dog. Masky budeme odmeňovať tak ako po minulé roky.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že žiakom našej školy budú výpisy hodnotenia klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2022/2023 odovzdané v piatok 3. februára 2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že v utorok 17. 1. 2023 od 15,30 - 17,30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov žiakov našej školy. Vaša účasť je nutná z dôvodu blížiaceho sa hodnotenia žiakov k 1. polroku šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovsky, riaditel skoly

 • Vážení rodičia, priatelia školy,

  po zvážení rôznych okolností a faktorov, ktoré ovlyvňujú život v našej škole vám oznamujeme, že Školský ples sa vo februári 2023 v našej škole konať nebude.

  Prípadný náhradný termín vám včas oznámime.

  Ďakujem za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  MŠVVaŠ SR schválilo nové finančné pásma resp. ich navýšenie na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania z dôvodu neustáleho narastania cien energií a surovín potrebných na výrobu jedál.

  Naša škola zostáva v 2. finančnom pásme tak ako doteraz s navýšením podľa aktualizácie finančných pásiem od 1. 1. 2023 nasledovne :

  Materská škola - stravná jednotka : 2,10 €/deň
  Žiaci 1. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,70 €/deň
  Žiaci 2. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,90 €/deň

 • Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov a nákladov na energie a taktiež z dôvodu čerpania náhradného voľna z vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancov školy udeľujem riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 22. 12. 2022 (štvrtok). Od piatka 23.12.2022 do nedele 08.01.2022 majú žiaci Vianočné prázdniny.
  Vyučovanie začína v pondelok 09.01.2022.

 • Vážení rodičia,

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil dňa 30.11.2022 prerušenie vyučovania a prevádzky Základnej školy s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove od 1.12.2022 - 7.12.2022 vrátane z dôvodu vysokého počtu výskytu respiračných ochorení u žiakov školy a u detí, ktoré navštevujú materskú školu.

  Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od štvrtka 8. 12. 2022.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

  Rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • V utorok, 15.11. 2022 od 16.00 hod - 17.30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre zákonných zástupcov žiakov našej školy. Účasť rodičov je dôležitá z dôvodu hodnotenia prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria