Navigácia

 • Dve 3. miesta v okresnom kole HK!

  Naše žiačky Jana Marčišová (6. roč.) a Vanesa Žoldáková (7. B) boli úspešné v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obidve skončili na 3. mieste - Janka v II. kategórii poézie a Vaneska v III. kategórii prózy. Srdečne blahoželáme!

 • UPOZORNENIE !

  Dôrazne upozorňujeme rodičov žiakov, ktorým bolo nariadené karanténne opatrenie, že žiaci musia byť doma v domácej izolácii a nie sa zdržiavať na verejných pristranstvách v obci.

  Za porušenie karantény Vám hrozí pokuta za všeobecné ohrozovanie zdravia.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno dňa 9.6.2021 (streda).
  V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Deň detí

  Vzhľadom na karenténne opatrenia, oslava Dňa detí sa uskutoční 1. 6. 2021 v rámci tried, žiaci sa nebudú učiť a vyučovanie bude skrátené o jednu hodinu na 1. i 2. stupni. Touto cestou ďakujeme rade rodičov za balíčky pre našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Nariadené karanténne opatrenie !

  Vážení rodičia,
  z dôvodu potvrdeného výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u niektorých žiakov, nám bolo Reginálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline nariadené karanténne opatrenie pre žiakov 1. a 5. ročníka, dotknutým žiakom ŠKD a dotknutým zamestnancom ZŠ.
  Uvedené karanténne opatrenie platí od 26.5.2021 do 8.6.2021 (vrátane). V 1. a 5. ročníku bude prebiehať dištančné vzdelávanie ľahšou formou.
  Upozorňujeme vás, že žiaci musia byť doma v karanténe !

  Úplné znenie rozhodnutia RÚVZ nájdete tu : Rozhodnutie.pdf
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rodičia pozor ! Žiaci budú mať skrátené vyučovanie !

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v  dňoch 24.5.2021 - 26.5.2021 bude v našej škole skrátené vyučovanie. Žiaci sa budú učiť len prvé štyri vyučovacie hodiny. Namiesto vareného obeda im bude poskytnutá suchá strava formou obedového balíčka.
  Školský klub detí v tieto dni nebude v prevádzke.
  Vyučovanie bude opäť normálne prebiehať od štvrtka 27.5.2021.

  Pozor ! Materskej školy sa toto obmedzenie netýka, bude v riadnej prevádzke.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy 

 • Opäť zmena ! Od 3.5.2021 musia žiaci priniesť do školy vypísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nájdete ho na našej stránke v sekcii Tlačivá !

 • Dôležité !!! Zápis detí do materskej školy !

  Vážení rodičia,

  všetky potrebné informácie o zápise detí do materskej školy nájdete tu : 

 • Od pondelka 3. 5. 2021 nemusia žiaci 2. stupňa ZŠ predkladať negatívny test na Covid 19 a nie je potrebné vypĺňať tlačivo Čestného prehlásenia rodiča !

  V utorok 27. apríla 2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl potrebné len v okresoch vo 4. stupni varovania (tzv. čierne okresy).

  Vzhľadok k tomu, že okres Žilina sa nachádza v 2. stupni varovania, nie je potrebné preukazovať sa testom žiaka ani zákonného zástupcu. Rodičia teda nemusia ani vypĺňať tlačivo Čestného vyhlásenia. 
  Zákonní zástupcovia v prípade potreby testu (do práce, do obchodu a pod.) môžu využiť MOM v našich obciach.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Žiaci v škole nemusia mať respirátor ! Na prekrytie horných dýchacích ciest im postačuje rúško !

 • Od 26. 4. 2021 v škole už všetky ročníky !!!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách aj žiaci 5. - 7. ročníka.Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

  2. negatívny test žiaka  - žiak je povinný preukázať sa testom nie starším ako 7 dní pri nástupe na vyučovanie,

  3. vyplnené a podpísanie tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré žiak odovzdá pri nástupe do školy. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov, že naše obce majú zriadené mobilné odberové miesta, kde sa môžu dať otestovať spolu so žiakmi každú sobotu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Od 19.4.2021 nastupujú na prezenčnú výučbu žiaci 8. a 9. ročníka !

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách žiaci 8. a 9. ročníka.
  Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

  2. negatívny test žiaka 8. a 9. ročníka - žiak je povinný preukázať sa testom nie starším ako 7 dní pri nástupe na vyučovanie,

  3. vyplnené a podpísanie tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré žiak odovzdá pri nástupe do školy. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov, že naše obce majú zriadené mobilné odberové miesta, kde sa môžu dať otestovať spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka každú sobotu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy
   

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Oznamujeme všetkým rodičom detí, ktoré majú od septembra 2021 nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, že zápis detí do 1. ročníka  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v týždni od 12.4. 2021 - 16.4.2021 prostredníctvom materských škôlok. V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa (Dolný Hričov, Hričovské Podhradie) Vám bude k dispozíícii dotazník spolu s pracovným listom pre dieťa a zoznamom pomôcok. Pracovný list, ktorý vypracuje budúci prváčik spolu s vyplneným dotazníkom následne odovzdáte späť do materskej školy.

  Rodičia detí, ktoré nechodia do našich spádových materských škôlok a ich dieťa nastúpi do školy v Dolnom Hričove, nájdu tieto tlačivá na našej webovej stránky v časti Tlačivá. Vyplnené ich doručia do základnej školy.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vyhrali sme celoslovenské kolo !!!

  Našej škole sa podarilo opäť zaznamenať veľký úspech. Nina Sedliačková ( 9. ročník ) obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Víťazke úprimne blahoželáme a pani učiteľke Kočnerovej ďakujeme za prípravu.

 • Deň učiteľov

  Vážení učitelia,

  pri príležitosti nášho sviatku, chcem popriať všetkým nám pedagógom v tomto zlom covidovom čase - pevné zdravie, veľa úspechov a šťastia, mnoho trpezlivosti a predovšetkým skorý návrat do školských lavíc. Úprimne vám ďakujem za vašu usilovnú prácu. A myslím, že moje poďakovanie je na mieste i pre našich nepedagogických zamestnancov, bez ktorých by škola nefungovala tak dobre ako funguje. Verím, že čoskoro sa v nej bude rozliehať džavot našich žiakov. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Máme 2. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády

  Našej šikovnej žiačke Ninke Sedliačkovej z 9. ročníka sa opäť podarilo získať umiestnenie v krajskom kole Biologickej olympiády. A to krásne 2. miesto. Gratulujeme !  

 • Vzhľadom na mieru pozitivity v našich obciach pokračuje 1. stupeň v prezenčnom vzdelávaní. V prevádzke je i MŠ !

 • Od pondelka 8. marca 2021 nastupuje 1. stupeň na prezenčnú výučbu !

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka, 8. marca 2021, pokračujú všetci žiaci 1. stupňa v prezenčnej výučbe v škole. ŠKD bude tiež pokračovať v bežnej prevádzke. Ospravedlňujeme sa Vám za vznikntú situáciu, ktorá žial vznikla nie našou vinou, ale nejasnými informáciami z ministerstva školstva.

  Vo svojej prevádzke pokračuje i materská škola. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Od stredy 3. marca platia nové opatrenia !

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe opatrení vlády SR bude od stredy 3. marca 2021 v prevádzke materská škola a školský klub detí len pre deti a žiakov, ktorých rodičia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa, že im povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu a pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Školský klub detí bude v prevádzke od 7.00 - 15.30 hod. 

  Ostatní žiaci 1 . stupňa budú pokračovať v dištančnej výučbe.

  Naďalej pokračujú v dištančnej výučbe i žiaci 2. stupňa.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Úspesní aj v dejepisnej olympiáde !

  Našej škole sa v súťažiach naozaj darí, o čom svedčí i dejepisná olympiáda, kde mame úspešných riešiteľov - Barboru Janákovú a Matúša Jurašíka zo 6. ročníka. Blahoželáme !

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria