Navigácia

 • Po jednom dni v škole piataci opäť v karanténe !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid - 19 v 5. ročníku, zostávajú žiaci 5. ročníka od štvrtka 20.10. 2021 opäť na dištančnom vzdelávaní. Túto situáciu sme konzultovali s RÚVZ Žilina, ktorý nariaďuje opätovné karanténne opatrenie žiakom 5. ročníka od 20. 10. 2021 do 29.10. 2021.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Rozhodnutie RUVZ si ôžete prečítať tu :

 • Už aj žiaci 7. ročníka doma !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 7. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 7. ročníka v čase od 19. 10. 2021 do 28. 10. 2021 (vrátane).  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozorňujeme žiakov, ktorí od utorka 19. 10. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie a končí im karanténa, aby nezabudli priniesť vypísané Tlačivo o bezpríznakovosti. V opačnom prípade sa nemôžu zúčastniť prezenčnej výučby v škole.

 • Od pondelka 18. 10. 2021 na dištančnom vzdelávaní aj žiaci 4. ročníka

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 4. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 4. ročníka v čase od
  18. 10. 2021 do 25. 10. 2021 (vrátane).  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Ďaľšie triedy v karanténe - žiaci 8.A. a žiaci 6. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v ďalších triedach našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu :
   - žiakom 8. A. triedy v čase od 13. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane)  - POZOR !!! Z dôvodu uvedenia nesprávneho dátumu prítomnosti žiaka v škole je dátum karantény nesprávny. Dnes nám bol doručený úradný záznam s opraveným dátumom karantény pre žiakov  8.A. triedy, a to od 13. 10. 2021 do 22. 10. 2021(vrátane). Žiaci nastupujú do školy v pondelok 25. 10. 2021. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú sitáciu.
  -   žiakom 6. ročníka od 14. 10. 2021 do 23. 10. 2021 (vrátane).
  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu : 

 • Dôležité upozornenie !!!

  Vážení rodičia,

  v škole máme rozšírené ochorenie na Covid-19, preto vás žiadame, aby ste testovali svoje deti školskými samotestami minimálne 2x do týždňa a informáciu o vykonaní testu poskytli triednym učiteľom. Ak dieťaťu vyjde pozitívny test, rodič je povinný okamžite informovať triedneho učiteľa a obvodného lekára dieťaťa, ktorý mu určí ďaľší postup.

 • Na dištančnom vyučovaní aj žiaci 5. ročníka - karanténne opatrenie !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 5. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 5. ročníka v čase od
  11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Karanténne opatrenie pre žiakov 9. ročníka !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 9.B. triede našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 9.B. triedy a chlapcom 9.A. triedy v čase od 11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. Na základe tohto rozhodnutia riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský nariaďuje dištančné vzdelávanie aj dievčatám 9.A. triedy, ktoré však nemusia dodržiavať karanténne opatrenie.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozornenie na výskyt vší !

  Vážení rodičia,

  v našej škole sa vyskytli prípady pedikulózy (výskyt vší). Preto Vás dôrazne žiadame  o kontrolu vašich detí. Pri nájdení vší alebo hníd je potrebné nechať žiaka v domácej izolácii až do úplného zlikvidovania pedikulózy.

 • Upozornenie pre žiakov 6. ročníka !

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 6. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 27. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.  

 • Karanténne opatrenie pre žiakov 6. ročníka !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 6. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 6. ročníka v čase od 17.09.2021 do 24.09.2021 (vrátane).  

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozornenie pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka!

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 20. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.  

 • SAMOTESTY na Covid - 19

  Vážení rodičia,

  Okresným úradom v Žiline nám boli dodané SAMOTESTY na testovanie žiakov na ochorenie Covid - 19 v domácom prostredí. Každý žiak dostane 5 ks. Testy budú vydané len zákonným zástupcom po dohode s triednym učiteľom na základe preberacieho protokolu. 
  ŽIadame vás, aby ste na základe doporučenia ministerstva školstva deti testovali prevažne v pondelok a vo štvrtok, prípadne v čase podozrenia na ochorenie Covid-19 a informáciu o testovaní poskytli triednemu učiteľovi i v prípade negatívneho výsledku. Je to z dôvodu povinnosti školy nahlasovať informácie o samotestovaní na ministerstvo školstva.

  Návod na vykonanie samotestu v domácom prostredí nájdete na tomto linku : 

   

 • Nariadená karanténa - dôležité !!!

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 1. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 1. a 2. ročníka v čase od 06.09.2021 do 17.09.2021 (vrátane).  

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Prehľad aktuálnych opatrení k školskému roku 2021/2022 - dôležité informácie !

  Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva vydalo manuál k 1.9.2021, ktorý je záväzný pre všetky školy a školské zariadenia. Nájdete ho na tomto odkaze : www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  My sme si pre vás pripravili súhrn najdôležitejších informácií, ktoré sú záväzné aj pre zákonného zástupcu. Preto vás žiadame , aby ste im venovali náležitú pozornosť.

  Všetky tieto infomácie nájdete tu :

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, žiaci

  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. na školskom dvore pred hlavnou budovou školy (budova ročníkov 5. - 9.). V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich tried. Upozorňujeme rodičov, že do budovy školy budú mať prístup len rodičia prvákov s vypísaným tlačivom "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • "Strava zadarmo" - dôležité zhrnutie!

  Vážení rodičia,

  nakoľko informácie ohľadom dotácie na stravu sa stále menia, tu nájdete najdôležitejšie zhrnutie, kto vlastne má nárok na "stravu zadarmo" :

 • Dôležitý oznam pre rodičov predškolákov !!!

  Vážení rodičia,

  vaše dieťa, ktoré je v poslednom ročníku materskej školy, má i od septembra 2021 nárok na "stravu zadarmo" až do doby dovŕšenia 6. rokov veku. Aby obec mohla o dotáciu na stravu požiadať, je potrebné, aby ste najneskôr do 9. 8. 2021 (pondelok) doručili na Obecný úrad v Dolnom Hričove p. Sládkovej vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia. Tlačivo nájdete i na tejto stránke v sekcii Tlačivá, prípadne si ho môžte vyzdvihnúť a zároveň vypísať u p. Sládkovej na obecnom úrade. Bez doručeného Čestného vyhlásenia nebude možné vášmu dieťaťu poskytnúť dotáciu na stravu a stravu teda budete hradiť v plnej výške.

  Zároveň vás upozorňujeme, že dotácia na stravu bude týmto deťom poskytnutá len do 31. 12. 2021.

 • Strava zadarmo - oznam pre zákonných zástupcov žiakov !!

  Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  To znamená, že plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 končí !

  Uvedený právny stav má však výnimky, kde dochádza k zmene okruhu oprávnených detí. Dotácia na stravu sa od 1. 9. 2021 bude i naďalej poskytovať týmto deťom :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete na našej stránke v sekccii Tlačivá.

   Ak Vaše dieťa patrí do jednej z týchto troch skupín, žiadame Vás, aby ste najneskôr do
   06. 08. 2021 predložili k poskytnutiu dotácie na stravu:
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete v prílohe).
   Uvedené potvrdenia je potrebné odovzdať na podateľni Obecného úradu.

   

 • Slávnostné ukončenie šk. roka

  Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,

  slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu, 30. 6. 2021 o 9. 00 hod. pred hlavnou budovou školy.

  Verím, že sa už všetci tešíte na prázdniny a preto vám želám veľa dobrodružstiev, oddychu, šťastia a aby ste načerpali veľa síl do nového školského roka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riadoiteľ školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria