Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že z dôvodu celodenného prerušenia dodávky elektrickej energie v obci Dolný Hričov udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno na deň 21. 9. 2023 ( štvrtok). V tento deň nebude v prevádzke ani školský klub detí a materská škola. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Plenárne a triedne rodičovské schôdzky

  Vážení rodičia,

  v utorok (19.9.2023) sa o 16.00 hod. v hlavnej budove školy uskutoční plenárna rodičovská schôdza a následne po nej budú prebiehať triedne rodičovské schôdzky. Žiadame Vás o aktívnu účasť.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2023/2024

  Vážení rodičia,

  ponuku mimoškolskej záujmovej činnosti, ktorú ponúka naša škola v šk. roku 2023/2024 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :

 • Ponuka MŠK Žilina

 • Nezabudnutí susedia

  V piatok 8. septembra sa žiaci 9. ročníka zapojili do akcie Nezabudnutí susedia. Ide o spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. O 10. hodine sa v mnohých mestách, obciach a školách na Slovensku konala táto spomienková tryzna s cieľom pripomenúť si obete holokaustu, ale aj tých, ktorí neostali ľahostajní a riskujúc vlastný život prispeli k záchrane svojich židovských spoluobčanov pred holokaustom. Po rozozvučaní sirény a doznení zvonov sme chvíľu zotrvali v tichu. Následne sme si online vypočuli príhovor preživšieho holokaustu pána Ladislava Werwarda, po ňom nasledoval krátky príhovor emeritného biskupa Róberta Bezáka a modlitba rabína Michaila Kapustina v aramejskom jazyku. Potom naši žiaci čítali mená sedemdesiatich obetí a sedemdesiatich záchrancov, pričom sa postupne rozhorelo sedem sviečok. Ďakujeme našim deviatakom za dôstojný priebeh podujatia. 

  Mgr. Rečková, Mgr. Kršková

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024

  Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  čoskoro sa otvoria brány našej školy a pomaly, pomaličky sa zaplnia lavice v triedach. Život v našej školičke sa opäť naplno rozbehne a ja osobne sa na tie dni už veľmi teším. Verím, že ste si všetci počas leta oddýchli a načerpali sily do ďalších spoločných školských dní.
  Chcem nám všetkým - pedagógom, rodičom i žiakom popriať veľa trpezlivosti, pevných nervov a plno elánu do nového školského roku 2023/2024.
  Jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok 4.9.2023 o 9.00 hod. na školskom dvore pri hlavnej budove školy. Predtým o 8.00 hod. sa bude konať detská svätá omša v miestnom kostole.
  Osobitne chcem privítať všetkých našich nových žiakov a ubezpečiť ich, že sa v prvý deň dozvedia od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie.
  Tešíme sa na vás !
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Školský rok 2022/2023

 • Exkurzia ŽIDOVSKÁ ŽILINA 9. ročník

  Dňa 25. 5. 2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie s názvom Židovská Žilina. Na exkurzii si žiaci rozšírili vedomostí z dejín Židovskej náboženskej obce, ktorá pôsobila na území mesta Žilina.

  Trasa exkurzie: Ortodoxná synagóga, Múzeum,  Neologická synagóga, Židovská škola, Makabi, Starobinec, Obradná sieň, Pamätník holokaustu, Židovský cintorín, Vojenský cintorín 

   

   

 • Celoškolské konzultácie

  Vážení rodičia,

  vo štvrtok, 11.05.2023, sa v čase od 16.00 hod. - 17.30 hod. uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov žiakov našej školy. Vaša účasť je nutná !

 • Krajské kolo Biblickej olympiády

  V krajskom (diecéznom) kole Biblickej olympiády v Žiline našu školu úspešne reprezentovali Simona Kubáňová, Jozef Aurel Králik a Benjamín Koryťák zo 7. A. V konkurencii ostatných víťazov okresných (dekanátnych) kôl sa počtom získaných bodov stali úspešnými riešiteľmi. 

 • Zápis detí do materskej školy - dôležité !!!

  Oznamujeme rodičom detí, že žiadosti o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Dolnom Hričove je možné podať v dňoch :

  2. 5. 2023 - 5. 5. 2023 a to nasledovne :

  • prostredníctvom emailu : naskenované dokumenty (žiadosť + potvrdenie od lekára) odoslať na email msdhricov@azet.sk
  • osobne, v priestoroch MŠ od 2.5.2023 - 5.5.2023 od 10.00 - 15.00 hod.
  • poštou na adresu : ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov

  Pred podaním žiadosti je však dôležité prečítať si podmienky prijatia dieťaťa do MŠ, ktoré nájdete tu :
   Podmienky-prijatia-dietata-do-MS-a-ostatne-pokyny(1).docx

  Ostatné dokumenty, dôležité k prijatiu dieťaťa nájdete tu :
  Ziadost-o-prijatie-dietata-do-MS-_-potvr--denie-od-lekara.docx

  Cestne-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-(Priloha-c.1).docx

  Pisomne-vyhlasenie-(Priloha-c.2).docx

  Prípadne si dané tlačivá môžete vyzdvihnúť v materskej alebo základnej škole.

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ


   

   

   

 • Obedy "zadarmo" od 1. 5. 2023 - dôležité informácie !

  Vážení rodičia,

  všetky potrebné informácie k obedom "zadarmo" od 1. 5. 2023 nájdete spolu s návratkou - žiadosťou tu :

   

 • Prevádzka MŠ počas Veľkonočných prázdnin

  Oznamujeme rodičom detí, že z prevádzkových dôvodov, bude počas Veľkonočných prázdnin prevádzka Materskej školy v Dolnom Hričove nasledovná :
  štvrtok 6.4.2023 - MŠ v prevádzke
  utorok 11.4.2023 - MŠ nebude v prevádzke
  Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Zápis do 1. ročníka šk. roka 2023/2024

  Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v sobotu 1. 4. 2023 od 9.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch školského klubu detí. Na zápis treba priniesť vyplnený dotazník, ktorý vám poskytnú v materskej škole alebo si ho môžete vytlačiť kliknutím na link pod textom, rodný list dieťaťa a 20,- € na základné pomôcky. Zoznam ďalších pomôcok, ktoré bude vaše dieťa potrebovať nájdete tiež v linku pod textom.
  Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov !

  Mgr. Lena Greschnerová

 • Náš tím prvý v okresnom kole Biblickej olympiády!

  Družstvo našich siedmakov v zložení Simona Kubáňová, Benjamín Koryťák a Jozef Aurel Králik zvíťazili v okresnom (dekanátnom) kole Biblickej olympiády, ktoré sa konalo v Bytči. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalšom kole. 

 • Literárna čajovňa

  Posedenie s bájkami a bábkami

  23. marca po vyučovaní sa uskutočnila tradičná marcová literárna čajovňa. Deti si pri čaji vyrobili milé bábky a navzájom si zahrali krátke divadielka - scénky z prečítaných bájok. Pozrite si fotogalériu. 

   

 • Rozhodnutie RÚVZ o prerušení prevádzky MŠ

  Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, z dôvodu vysokej chorobnosti detí, bude v čase od stredy 22.03.2023 do utorka 28.03.2023 (vrátane) prerušená prevádzka materskej školy. Prevádzka bude opäť obnovená v stredu 29.03.2023.

  Rozhodnutie RÚVZ nájdete v priloženom linku.

 • Naše recitátorky opäť úspešné!

  V 69. ročníku súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín našu školu v okresnom kole reprezentovali šiesti žiaci.V I. kategórii získala II. miesto Rút Haluzová (2. ročník) v prednese poézie, v II. kategórii, takisto v prednese poézie, získala čestné uznanie Ema Janičíková (6. ročník) a v III. kategórii v prednese poézie na III. mieste skončila Jana Marčišová (8. ročník). Srdečne blahoželáme!

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania T9 žiakov 9. ročníka udeľujem žiakom 4. - 8. ročníka riaditeľské voľno v stredu 22. 3. 2023. Riaditeľské voľno sa nevzťahuje na žiakov 1. - 3. ročníka.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Testovanie T9

  V  stredu 22. marca 2023 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov Testovanie T9.
  Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

  Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Informácie o Testovaní T9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. 

  Našim deviatakom prajeme veľa šťastia.

  Daniela Holičová
  výchovná poradkyňa

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria