Navigácia

 • Žiaci pokračujú v dištančnej výučbe

  Vážení rodičia,

  z  dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid - 19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. januára 2021 poračujú žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy v dištančnej výučbe a teda do školy na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021 nenastúpia.

  Materská škola je i naďalej v prevádzke.

  Celé rozhodnutie ministra školstva si môžete prečítať tu :

 • Nástup do škôl

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa v spolupráci s riaditeľom školy a v súlade s vydaným rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5. januára 2021 Vám oznamujeme nasledovné :

  materská škola bude v prevádzke od 11. januára 2021,
  1. stupeň základnej školy nastúpi na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021, od 11.1 2020 - 15.1.2020 sú žiaci na dištančnej výučbe,
  2. stupeň základnej školy pokračuje v dištančnej výučbe až do 22. januára 2021, 23. januára 2021 je v spolupáci so zriaďovateľom naplánované testovanie učiteľov, žiakov a jedného zákonného zástupcu žiakov 2. stupňa. Následne po pretestovaní by žiaci od 25. januára 2021 nastúpili na prezenčnú výučbu.

  Žiaľ, viete veľmi dobre, že epidemiologická situácia sa neustále mení a teda dnes nevieme s určitosťou povedať, že tieto plánované termíny sú pre nás naouaj záväzné.

  Situáciu budeme sledovať a informácie priebežne doplníme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

    

 • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci, priatelia školy.

  Úprimne Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tej najbližšej rodiny.  Nový rok 2021 aby bol oveľa lepší ako tento, plný zdravia, šťastia, lásky a nech sú naše školy opäť plné žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Návrat do škôl od januára 2021

  Vážení rodičia,

  ako ste už iste zaznamenali v médiách, minister školstva pripravil manuál pre návrat detí 2. stupňa do škôl od 11. 1. 2021. Našou prvou úlohou je zistiť Váš záujem, ktorý je však spojený s testovaním učiteľov, jedného z rodičov a samotných žiakov. V opačnom prípade žiaci pokračujú vo výučbe dištančnou formou. Preto Vás žiadame o vyjadrenie o akú formu vyučovania Vášho dieťaťa máte záujem.. Po prihlásení na našu edupage stránku (meno a heslo aké používate do internetovej žiackej knižky) sa Vám zobrazí dotazník, kde vyplníte Váš záujem o výučbu Vášho dieťaťa buď prezenčnou formou, ktorá je podmienená testovaním alebo dištančnou formou, teda tak ako doteraz, z domu. Dotazník bude fungovať v čase od 18. 12. 2020 od 11.00 hod. do pondelka 21.12.2020 do 11.00 hod. Je veľmi dôležité, aby každý z Vás vyjadril svoj názor. Ďalšie pokyny sem budeme pridávať postupne.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ od 14. 12. 2020

  Vážení rodičia,

  rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 14.12.2020 si môžete pozrieť na tomto linku : 

 • Od 14.12.2020 škola i škôlka zatvorená !!!

  Riaditeľ ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, Mgr. Ivan Brezovský, oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 14.12. 2020 bude v čase od 14.12. 2020  do 17.12. 2020 prerušená prevádzka materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 u jednej zamestnankyne školskej jedálne.

  Vzhľadom na karanténu pani kucháriek bude prerušená prevádzka i v piatok 18.12.2020 na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

  Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  Od 21.12.2020 majú žiaci vianočné prázdniny, doma sú i deti MŠ. Do školy by mali opäť nastúpiť od 11. 1. 2021, bližšie pokyny budeme pridávať na základe usmernení MŠ SR.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • 2. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní...

  Na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov a následne rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľa školy pokračujú žiaci 2. stupňa základnej školy v dištančnej výučbe až do vianočných prázdnin.

  Žiaci 1. stupňa sa naďalej učia prezenčnou formou.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Dôležité info - ako v škole po jesenných prázdninách

  Na základe Usmernenia MŠ SR z 1. novembra 2020 je zástupca žiaka, ktorý navštevuje ZŠ, povinný predložiť nové tlačivo Vyhlásenia o bezinfekčnosti po celoslovenskom plošnom testovaní na Covid 19 "Spoločná zodpovednosť". Upravené tlačivo nájdete na našej stránke v sekcii Tlačivá. Bez vypísaného tlačiva nemôže žiak vstúpiť do budovy školy a teda zúčastniť sa vyučovania. Ďalšie pokyny nájdete v usmernení ninistra školstva, je dôležité si ich prečítať. Usmernenie nájdete nižšie, pod textom.
  Žiaci 1. stupňa naďalej pokračujú v prezenčnej výučbe v škole.

  Žiaci 2. stupňa ZŠ sa vzdelávajú dištančne, v domácom prostredí.

  Usmernenie ministra školstva z 1. 11. 2020 nájdete na tomto linku :

   

 • Dôležité informácie !!!

  Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu bude vyučovanie v našej škole prebiehať nasledovne :

  - od pondelka 26. októbra 2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančnú výučbu, tzn. žiaci sú doma, ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl,

  - MŠ a 1.stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, tzn. pokračujú vo výčbe v škole,

  Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

  Po zverejnení ďalších informácii z MŠ SR Vás budeme informovať.

 • Dôležitý oznam !

  Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v našej obci v dňoch 9. - 11. 9. 2020 bude školské vyučovanie prebiehať nasledovne :

  9.9.2020 - skrátené vyučovanie, žiaci sa učia 4 hodiny
  10.9.2020 - účelové cvičenie
  11.9.2020 - riaditeľské voľno

  V týchto dňoch nebude žiakom poskytovaná strava a v prevádzke nebude ani ŠKD !

 • Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 (streda) o 9.00 hod.!

 • POZOR !!! Z dôvodu pandémie COVID - 19 je vstup do budovy školy povolený len žiakom a zamestnancom, s výnimkou 2. 9. 2020, kedy majú vstup povolený i rodičia žiakov 1. ročníka.

 • Rodičia nezabudnite! Na začiatku nového školského roku 2020/2021 musí mať žiak vypísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti ! Bez nich nebudú môcť vstúpiť do budovy školy ! Nájdete ich v odkaze Tlačivá !

 • Dôležitý oznam !

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest ), ako aj inej infekčenj choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti, podpísaným zákonným zástupcom.

 • Dôležité informácie

 • Milí žiaci, rodičia, pedagógovia, priatelia školy

  V novom školskom roku 2020/2021 Vám chcem zaželať hlavne veľa elánu a  pevnú vôľu pri prekonávaní prekážok, ktoré nám v súčasnosti stavia do cesty mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom. No verím v zodpovedné správanie nás všetkých - pedagógov, žiakov i rodičov. Dúfam, že ste všetci oddýchnutí a pripravení vrhnúť sa do práce.

  Mgr. Ivan Brezovský riaditel školy

 • Dôležité !!!

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

   

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

   

   

 • Školský rok 2019/2020

 • Materská škola zatvorená !

  Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že Materská škola v Dolnom Hričove nebude od 10. augusta 2020 v prevádzke z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na mesiac august.
  Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od 2. septembra 2020.

 • Vyučovanie od 22. 6. 2020

  Od 22. júna 2020 nastupujú do školy aj žiaci 6. - 9. ročníkov. Vyučovanie je na dobrovoľnej báze a stále platia opatrenia RUVZ a pokyny MŠ SR. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom linku. Stále platí, že žiak nemôže nastúpiť bez vyplneného tlačiva Vyhlásenia, ktoré nájdete aj na našej stránke v sekcii Tlačivá.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria