Navigácia

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že materská škola nebude v prevádzke v čase od 23. 11. 2021 do 29. 11. 2021 (vrátane) z dôvodu rozhodnutia RÚVZ Žilina, ktoré nájdete v priloženom linku. Dôvodom na prerušenie  prevádzky MŠ je vysoký výskyt respiračných chorôb u detí MŠ.

 • ŠKD už v bežnom režime

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že tento od pondelka 15. 11. 2021 funguje v bežnom režime - teda ranný i poobedný ŠKD.

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid 19 v 2. triede MŠ (Včielky) zostávajú deti tejto triedy v karanténe od  8.11.2021 do 15.112021 (vrátane). Rozhodnutie RÚVZ o karanténnom opatrení si môžete prečítať kliknutím na nižšieuvedený link.

   

 • Ranný ŠKD nebude až do odvolania !

  Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí navštevujú ranný školský klub detí, že tento nebude v prevádzke počas karantény 1. a 2. ročníka z dôvodu jeho nedostatočného personálneho zabezpečenia. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Karanténa opäť u nás v škole - 1. a 2. ročník

  Z dôvodu potvrdenia pozitivity na ochorenie Covid 19  zostávajú žiaci 1. a 2. ročníka (1. oddelenie ŠKD) na dištančnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina nariadil týmto žiakom karanténne opatrenie od 5.11.2021 do 14.11.2021 (vrátane). Žiaci opäť nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 15.112021 (pondelok). 

  Rozhodnutie RÚVZ i s jeho opravou si môžete prečítať na uvedenom linku :

 • Riaditeľské voľno 27. 10. 2021

  Z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov a z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na proteste Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku proti zmrazovaniu platov v školstve, udeľuje riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ s MŠ p. V. Rovnianka v Dolnom Hričove riaditeľské voľno dňa 27. 10. 2021 (streda).

  Žiaci nastupujú na prezenčnú výučbu opäť v utorok 2. 11. 2021 po jesenných prázdninách.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Po jednom dni v škole piataci opäť v karanténe !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid - 19 v 5. ročníku, zostávajú žiaci 5. ročníka od štvrtka 20.10. 2021 opäť na dištančnom vzdelávaní. Túto situáciu sme konzultovali s RÚVZ Žilina, ktorý nariaďuje opätovné karanténne opatrenie žiakom 5. ročníka od 20. 10. 2021 do 29.10. 2021.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Rozhodnutie RUVZ si ôžete prečítať tu :

 • Už aj žiaci 7. ročníka doma !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 7. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 7. ročníka v čase od 19. 10. 2021 do 28. 10. 2021 (vrátane).  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozorňujeme žiakov, ktorí od utorka 19. 10. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie a končí im karanténa, aby nezabudli priniesť vypísané Tlačivo o bezpríznakovosti. V opačnom prípade sa nemôžu zúčastniť prezenčnej výučby v škole.

 • Od pondelka 18. 10. 2021 na dištančnom vzdelávaní aj žiaci 4. ročníka

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 4. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 4. ročníka v čase od
  18. 10. 2021 do 25. 10. 2021 (vrátane).  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Ďaľšie triedy v karanténe - žiaci 8.A. a žiaci 6. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v ďalších triedach našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu :
   - žiakom 8. A. triedy v čase od 13. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane)  - POZOR !!! Z dôvodu uvedenia nesprávneho dátumu prítomnosti žiaka v škole je dátum karantény nesprávny. Dnes nám bol doručený úradný záznam s opraveným dátumom karantény pre žiakov  8.A. triedy, a to od 13. 10. 2021 do 22. 10. 2021(vrátane). Žiaci nastupujú do školy v pondelok 25. 10. 2021. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú sitáciu.
  -   žiakom 6. ročníka od 14. 10. 2021 do 23. 10. 2021 (vrátane).
  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu : 

 • Dôležité upozornenie !!!

  Vážení rodičia,

  v škole máme rozšírené ochorenie na Covid-19, preto vás žiadame, aby ste testovali svoje deti školskými samotestami minimálne 2x do týždňa a informáciu o vykonaní testu poskytli triednym učiteľom. Ak dieťaťu vyjde pozitívny test, rodič je povinný okamžite informovať triedneho učiteľa a obvodného lekára dieťaťa, ktorý mu určí ďaľší postup.

 • Na dištančnom vyučovaní aj žiaci 5. ročníka - karanténne opatrenie !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 5. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 5. ročníka v čase od
  11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Karanténne opatrenie pre žiakov 9. ročníka !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 9.B. triede našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 9.B. triedy a chlapcom 9.A. triedy v čase od 11. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane). Žiaci majú dištančnú výučbu. Na základe tohto rozhodnutia riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský nariaďuje dištančné vzdelávanie aj dievčatám 9.A. triedy, ktoré však nemusia dodržiavať karanténne opatrenie.

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozornenie na výskyt vší !

  Vážení rodičia,

  v našej škole sa vyskytli prípady pedikulózy (výskyt vší). Preto Vás dôrazne žiadame  o kontrolu vašich detí. Pri nájdení vší alebo hníd je potrebné nechať žiaka v domácej izolácii až do úplného zlikvidovania pedikulózy.

 • Upozornenie pre žiakov 6. ročníka !

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 6. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 27. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.  

 • Karanténne opatrenie pre žiakov 6. ročníka !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 6. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 6. ročníka v čase od 17.09.2021 do 24.09.2021 (vrátane).  

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozornenie pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka!

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorým končí karanténne opatrenie, aby pri nástupe do školy, v pondelok 20. 9. 2021, nezabudli žiakom vypísať Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v ľavom menu v sekcii Tlačivá.  

 • SAMOTESTY na Covid - 19

  Vážení rodičia,

  Okresným úradom v Žiline nám boli dodané SAMOTESTY na testovanie žiakov na ochorenie Covid - 19 v domácom prostredí. Každý žiak dostane 5 ks. Testy budú vydané len zákonným zástupcom po dohode s triednym učiteľom na základe preberacieho protokolu. 
  ŽIadame vás, aby ste na základe doporučenia ministerstva školstva deti testovali prevažne v pondelok a vo štvrtok, prípadne v čase podozrenia na ochorenie Covid-19 a informáciu o testovaní poskytli triednemu učiteľovi i v prípade negatívneho výsledku. Je to z dôvodu povinnosti školy nahlasovať informácie o samotestovaní na ministerstvo školstva.

  Návod na vykonanie samotestu v domácom prostredí nájdete na tomto linku : 

   

 • Nariadená karanténa - dôležité !!!

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 1. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 1. a 2. ročníka v čase od 06.09.2021 do 17.09.2021 (vrátane).  

  Upozorňujeme rodičov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria