Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Piatok 27. 1. 2023

Statistics

Počet návštev: 5716398

Školský rok 2022/2023

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorej oznamy od  školského roku 2022/2023 zverejňujeme na tejto webovej stránke.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že v utorok 17. 1. 2023 od 15,30 - 17,30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre rodičov žiakov našej školy. Vaša účasť je nutná z dôvodu blížiaceho sa hodnotenia žiakov k 1. polroku šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovsky, riaditel skoly

 • Vážení rodičia, priatelia školy,

  po zvážení rôznych okolností a faktorov, ktoré ovlyvňujú život v našej škole vám oznamujeme, že Školský ples sa vo februári 2023 v našej škole konať nebude.

  Prípadný náhradný termín vám včas oznámime.

  Ďakujem za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  MŠVVaŠ SR schválilo nové finančné pásma resp. ich navýšenie na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania z dôvodu neustáleho narastania cien energií a surovín potrebných na výrobu jedál.

  Naša škola zostáva v 2. finančnom pásme tak ako doteraz s navýšením podľa aktualizácie finančných pásiem od 1. 1. 2023 nasledovne :

  Materská škola - stravná jednotka : 2,10 €/deň
  Žiaci 1. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,70 €/deň
  Žiaci 2. stupňa ZŠ - stravná jednotka : 1,90 €/deň

 • Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov a nákladov na energie a taktiež z dôvodu čerpania náhradného voľna z vyššej kolektívnej zmluvy zamestnancov školy udeľujem riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 22. 12. 2022 (štvrtok). Od piatka 23.12.2022 do nedele 08.01.2022 majú žiaci Vianočné prázdniny.
  Vyučovanie začína v pondelok 09.01.2022.

 • Vážení rodičia,

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil dňa 30.11.2022 prerušenie vyučovania a prevádzky Základnej školy s materskou školou P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove od 1.12.2022 - 7.12.2022 vrátane z dôvodu vysokého počtu výskytu respiračných ochorení u žiakov školy a u detí, ktoré navštevujú materskú školu.

  Vyučovanie v základnej škole a prevádzka materskej školy bude opäť obnovená od štvrtka 8. 12. 2022.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

  Rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • V utorok, 15.11. 2022 od 16.00 hod - 17.30 hod. sa uskutočnia celoškolské konzultácie pre zákonných zástupcov žiakov našej školy. Účasť rodičov je dôležitá z dôvodu hodnotenia prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2022/2023.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5 ods. 2 písm.h) a rozhodnutia zriaďovateľa a vyhlášky o materskej škole č. 306/2008 § 2 ods.6, materská škola nebude v prevádzke v dňoch 28.10.2022 (piatok) z dôvodu aktualizačného vzdelávania ped. zamestnancov MŠ a 31.10.2022 (pondelok).

  Materskú školu opäť otvoríme v stredu 2.11.2022

 • Vážení rodičia,

  okrem krúžkovej činnosti v našej škole sme dostali ponuku na spoluprácu s občianskym združením Športová akadémia Pohyb pre deti, ktorá ponúka žiakom 1. - 4. ročníka našej školy možnosť športových tréningov pod názvom Všeobecná športovo - pohybová príprava. Tieto tréningy by sa uskutočnili v telocvični našej školy, 1x do týždňa a cena za hodinu tréningu je 3,- eurá, teda 12,- eur mesačne. Deň tréningov bude stanovený podľa záujmu rodičov a nebude sa prekrývať so športovými krúžkami našej školy. V prípade záujmu môžete prihlasovať svoje deti u triednych učiteliek do konca septembra 2022.
  Bližšie info nájdete v priloženej prezentácii na tomto linku :

 • Vážení rodičia, ponuku krúžkov na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :
  Zaujmova_cinnost.xlsx​​​​​​​

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria