Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Piatok 7. 10. 2022

Statistics

Počet návštev: 5589979

Školský rok 2022/2023

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorej oznamy od  školského roku 2022/2023 zverejňujeme na tejto webovej stránke.

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  okrem krúžkovej činnosti v našej škole sme dostali ponuku na spoluprácu s občianskym združením Športová akadémia Pohyb pre deti, ktorá ponúka žiakom 1. - 4. ročníka našej školy možnosť športových tréningov pod názvom Všeobecná športovo - pohybová príprava. Tieto tréningy by sa uskutočnili v telocvični našej školy, 1x do týždňa a cena za hodinu tréningu je 3,- eurá, teda 12,- eur mesačne. Deň tréningov bude stanovený podľa záujmu rodičov a nebude sa prekrývať so športovými krúžkami našej školy. V prípade záujmu môžete prihlasovať svoje deti u triednych učiteliek do konca septembra 2022.
  Bližšie info nájdete v priloženej prezentácii na tomto linku :

 • Vážení rodičia, ponuku krúžkov na školský rok 2022/2023 si môžete pozrieť kliknutím na tento link :
  Zaujmova_cinnost.xlsx​​​​​​​

 • 15. 9. 2022

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Účelové cvičenie pre 5. - 9. ročník sa uskutoční v piatok 16. 09. 2022 /1. - 5. vyučovacia hodina/. Je potrebné mať vhodnú obuv, oblečenie, pršiplášť, vodu, jedlo - špekáčik na opekanie. ÚC sa koná za každého počasia.

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod. v budove ročníkov 4. - 9. Vaša účasť na združení je dôležitá. Po ňom sa uskutočnia celotriedne rodičovské schôdzky.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie, dňa 13. 9. 2022 o 16,15 hod. v Materskej škole v Dolnom Hričove v triede Mravčekov. Tešíme sa na vašu účasť !

  Mgr. Martina Regiecová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 • Súkromná základná umelecká škola ANIMA LIBERA, Skalka 34, Lietavská Lúčka otvára na pobočke v ZŠ Dolný Hričov v školskom roku 2022/2023 nasledovné odbory :
  Hudobný odbor
  -
  hra na klavíri
  - hra na zobcovej flaute
  - hra na gitare
  - spev
  Výtvarný odbor

  Svoje deti môžete prihlásiť do 13. 9. 2022 na adrese : www.szus.animalibera.sk

  Viac info poskytne Mgr. art. Michal Besuch, č.tel. 0905 394 333

 • Milí rodičia,

  od školského roku 2022/2023 budeme zverejňovať všetky oznamy, ktoré sa budú týkať našej materskej školy na tejto webovej stránke. Všetky oznamy, tlačivá, dokumenty, fotografie budeme pridávať postupne a preto vás prosíme o trpezlivosť. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok píšte na mailové adresy msdhricov@azet.sk, zsdhricov@azet.sk alebo priamo na tejto stránke v sekcii Napíšte nám..

  Zatiaľ najdôležitejší oznam pre rodičov nových detí ( vy ostatní to už poznáte z predchádzajúcich školských rokov ) :

 • Vážení rodičia,
  v zmysle nariadenia ministra školstva s účinnosťou od 1. 9. 2022, musí žiak predložiť pri prvom nástupe do školy vypísané tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Uvedené tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove základnej školy v dňoch 31. 8. 2022 a 2. 9. 2022 od 9.00 - 15.00 hod. alebo si ho môžete vytlačiť z tohto linku :

 • Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  prázdniny ubehli ako voda a opäť nadišiel čas stretnúť sa v našej milej školičke. Verím, že ste všetci načerpali mnoho síl a ste tak pripravení začať nový školský rok. Ja osobne sa už veľmi teším a preto Vám chcem touto cestou oznámiť pár dôležitých informácií.

  Slávnostné zahájenie školského roka 2022/2023 začína v pondelok 5. 9. 2022 o 9.00 hod. v budove ročníkov 5. -9. V novom školskom roku budú túto budovu navštevovať aj žiaci 4. ročníka. Pred začiatkom sa bude konať žiacka svätá omša, ktorej sa môžu naši žiaci zúčastniť o 8.00 hod. v kostole sv. Michala v Dolnom Hričove. Pán farár vás všetkých srdečne pozýva. Po zahájení školského roka pôjdu žiaci so svojimi pani učiteľkami do tried, kde dostanú ďalšie informácie ohľadom vyučovania. Do tried pôjdu aj prváčikovia, výnimočne so svojimi rodičmi. V tento deň nemajú žiaci obed a nie je otvorený ani školský klub detí. Od utorka sa už varí aj pre žiakov školy a tiež funguje školský klub. Celý týždeň budú mať naši noví prváčikovia 3 hodiny vyučovania, necháme im trochu času na adaptáciu v škole, a žiaci 2. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Ročníky 3. - 9. sa učia podľa rozvrhu. Všetky ostatné informácie vám poskytnú triedni učitelia. Tešíme sa na vás !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria