Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Štvrtok 24. 6. 2021

Statistics

Počet návštev: 4995186

Školský rok 2020/2021

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

na tejto stránke nájdete rozvrh hodín, aktuálne novinky zo života školy, oznamy a ďalšie užitočné informácie.
Patrí k nám aj materská škola, ktorá má svoju webovú stránku. Dostanete sa na nu kliknutím na odkaz v ľavom menu.

 

Novinky

 • Naše žiačky Jana Marčišová (6. roč.) a Vanesa Žoldáková (7. B) boli úspešné v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obidve skončili na 3. mieste - Janka v II. kategórii poézie a Vaneska v III. kategórii prózy. Srdečne blahoželáme!

 • Dôrazne upozorňujeme rodičov žiakov, ktorým bolo nariadené karanténne opatrenie, že žiaci musia byť doma v domácej izolácii a nie sa zdržiavať na verejných pristranstvách v obci.

  Za porušenie karantény Vám hrozí pokuta za všeobecné ohrozovanie zdravia.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci udeľujem žiakom 1. - 9. ročníka našej školy riaditeľské voľno dňa 9.6.2021 (streda).
  V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň, školský klub detí a materská škola.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vzhľadom na karenténne opatrenia, oslava Dňa detí sa uskutoční 1. 6. 2021 v rámci tried, žiaci sa nebudú učiť a vyučovanie bude skrátené o jednu hodinu na 1. i 2. stupni. Touto cestou ďakujeme rade rodičov za balíčky pre našich žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu potvrdeného výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u niektorých žiakov, nám bolo Reginálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline nariadené karanténne opatrenie pre žiakov 1. a 5. ročníka, dotknutým žiakom ŠKD a dotknutým zamestnancom ZŠ.
  Uvedené karanténne opatrenie platí od 26.5.2021 do 8.6.2021 (vrátane). V 1. a 5. ročníku bude prebiehať dištančné vzdelávanie ľahšou formou.
  Upozorňujeme vás, že žiaci musia byť doma v karanténe !

  Úplné znenie rozhodnutia RÚVZ nájdete tu : Rozhodnutie.pdf
  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v dňoch 24.5.2021 - 26.5.2021 bude v našej škole skrátené vyučovanie. Žiaci sa budú učiť len prvé štyri vyučovacie hodiny. Namiesto vareného obeda im bude poskytnutá suchá strava formou obedového balíčka.
  Školský klub detí v tieto dni nebude v prevádzke.
  Vyučovanie bude opäť normálne prebiehať od štvrtka 27.5.2021.

  Pozor ! Materskej školy sa toto obmedzenie netýka, bude v riadnej prevádzke.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  všetky potrebné informácie o zápise detí do materskej školy nájdete tu :

 • V utorok 27. apríla 2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl potrebné len v okresoch vo 4. stupni varovania (tzv. čierne okresy).

  Vzhľadok k tomu, že okres Žilina sa nachádza v 2. stupni varovania, nie je potrebné preukazovať sa testom žiaka ani zákonného zástupcu. Rodičia teda nemusia ani vypĺňať tlačivo Čestného vyhlásenia.
  Zákonní zástupcovia v prípade potreby testu (do práce, do obchodu a pod.) môžu využiť MOM v našich obciach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria