Navigácia

 • Samuel Brežný úspešný v chemickej olympiáde

  Nášmu žiakovi Samuelovi Brežnému ( 9. ročník ) sa podarilo obsadiť krásne 3. miesto v okresnom kole chemickej olympiády. Keďže sa konala dištančnou formou, prispôsobené tomu boli i úlohy a zadania a veruže to nebolo ľahké. No Samo to zvládol a my mu gratulujeme ! Vďaka patrí i pani zástupkyni Štolfovej za prípravu.

 • Dôležité !!! Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá

  Vážení rodičia deviatakov, venujte pozornosť týmto dôležitým informáciám :

  - riaditelia stredných škôl majú povinnosť zverejniť kritériá na prijímanie žiakov do 7. mája 2020, sledujte        webové stránky jednotlivých stredných škôl,

  prihlášky deviatakov podávajú rodičia do 15. mája 2020 - výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Holičová ich vyplní v programe Proforient a spojí sa s každým rodičom telefonicky, podpis rodiča ani lekára na prihláške nemusí byť,

  - riaditeľ ZŠ odošle všetky vyplnené prihlášky na príslušné stredné školy do 19. mája 2020,

  - prijímacie skúšky na stredné školy sa v tomto školskom roku nekonajú, prijímacie konanie sa uskutoční podľa známok na vysvedčení a podľa účasti v súťažiach,

  - rodičia piatakov, ktorí majú záujem podať prihlášku svojho dieťaťa na osemročné gymnázium to musia škole oznámiť telefonicky v čo najkratšom čase, prihláška sa podáva do 15. mája.

  Úplné znenie Rozhodnutia minisra školstva SR o termínoch a organizácii prijímacieho konania na stredné školy nájdete tu :

 • Hričo z domu

  Nové číslo školského časopisu sme pre vás pripravili z domu. Hrico_z_domu.pdf​​​​​​​

 • Zápis detí do MŠ - ukončený !!!

 • Dôležité ! Zápis žiakov do 1. ročníka ukončený !

   

   

 • Jazykový kvet - ďalšie výsledky

  V súťaži Jazykový kvet sa darilo aj ďalším našim žiakom - Zuzka Malkusová (7. B) a Peter Malkus (5. roč.) so svojím prednesom vo francúzskom jazyku postúpili do krajského finále. Blahoželáme a ďakujeme rodičom za podporu a prípravu. 

 • V Jazykovom kvete opäť úspešní

  Aj keď je škola momentálne zatvorená, naši žiaci nezaháľajú. Okrem toho, že sa doma vzdelávajú podľa pokynov svojich vyučujúcich, niektorí pokračujú aj v rozbehnutých súťažiach. Jednou z týchto súťaží je aj Jazykový kvet. V týchto dňoch organizátori zverejnili výsledky semifinále. Naši žiaci – Emma Bónová (4.B) a Adrián Bóna (6.A) sa so svojimi video vystúpeniami stali víťazmi vo svojich kategóriách a postúpili do krajského finále. Blahoželáme a zároveň chceme poďakovať rodičom za prípravu.

 • Deň učiteľov

  Vážené kolegyne, kolegovia, pani učiteľky, páni učitelia!

  Dnes máme náš malý sviatok. Určite si ho pripomenul každý jeden z nás. Chcem Vám i ja, v tomto zložitom čase, úprimne poďakovať za Vašu prácu, trpezlivosť a lásku, ktorú venujete svojim žiakom. Pevne verím, že toto obdobie sa čoskoro skončí a my všetci sa opäť stretneme v našej škole. Želám Vám hlavne veľa veľa zdravia!

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Dôležité !!! Zatvorenie školy pokračuje až do odvolania !!!

  Na základe Rozhodnutia  ministra školstva SR Branislava Grohlinga zo dňa 26. 3. 2020 bude mimoriadne prerušené vyučovanie na školách od 30. marca 2020 až do odvolania. 

 • Dôležité !!! Usmernenie ministerky školstva k zatvoreniu školy !

  Vážení rodičia,

  v priloženom linku nájdete usmernenie ministerky školstva Martiny Lubyovej k zatvoreniu škôl a školských zariadení v SR od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 :

 • Dôležité !!! Škola bude zatvorená !

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe záverov z rokovania Krízového štábu SR bude základná i materská škola zatvorená v čase od pondelka 16.3.2020 po dobu 14 dní. O ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom našej stránky, obecného rozhlasu i médií. Dôvodom zátvoru je karanténne opatrenie proti šíreniu koronavírusu Covid - 19.

  Dôsledne Vás žiadame o dodržiavanie karanténneho opatrenia - nie sú to prázdniny ! Dbajte predovšetkým na to, aby sa deti nenavštevovali, nevytvárali skupinky, necestovali a dôsledne dodržiavali všetky odporúčané hygienické opatrenia.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Oznam súkromnej umeleckej školy

  Vážení rodičia,

       v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom a s  prijatými opatreniami mesta Žilina sme pristúpili v termíne od           12.3. k pozastaveniu vyučovania SZUŠ Anima Libera, zatiaľ formou riaditeľského voľna.   

        Situáciu budeme sledovať a reagovať na ďalšie zmeny.

        Zrušili sme aj všetky koncerty, výstavy a pripravované súťaže.

        Všetkým nám držím palce, aby sme túto pohromu zvládli bez paniky a v zdraví.

  S pozdravom

  Mgr. Peter Pipišák

  riaditeľ školy SZUŠ Anima Libera

 • Oznámenie o zákaze - dôležité !

  Z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 vydáva riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský

  ZÁKAZ s platnosťou od 10. 3. 2020 do odvolania

  • všetkých hromadných podujatí v Základnej škole s materskou školou P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove – skupinové cvičenia, rodičovské združenia...
  • pre žiakov školy zákaz hromadných školských akcií mimo školy –  návšteva knižnice, kina, divadla...

  V škole bude prebiehať len školské vyučovanie a vnútroškolské aktivity.

  Z uvedeného dôvodu bude počas týchto dní zvýšená dezinfekcia prostredia – dezinfekcia kľučiek, podláh a iných povrchov a u žiakov bude kladený zvýšený dôraz na dodržiavanie osobnej hygieny.

  Zároveň žiakom odporúčame :

  • pravidelne si umývať ruky mydlom, zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní, používať jednorazové vreckovky
  • obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu so spolužiakmi, zbytočne si nepodávať ruky
  • nenavštevovať miesta s vysokou hustotou ľudí – nákupné centrá, kiná..
  • ostať doma v prípade príznakov prechladnutia alebo ochorenia dýchacích ciest
 • Oznámenie o zrušení lyžiarskeho výcviku

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšených opatrení proti koronavírusu COVID-19 nám bol dňom 10. 3. 2020 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Čadci zrušený lyžiarsky výcvik. Z tohto dôvodu nebude ani plánované rodičovské združenie.

  Deti o účasť na lyžiarskom výcviku neprídu, organizovať ho pre nich budeme v budúcom školskom roku. Za pochopenie ďakujeme.

 • Koronavírus - usmernenie č.3

  Vážení rodičia,

  v priloženom linku nájdete Usmernenie č. 3 ohľadom koronavírusu, ktoré sme dostali z MŠ SR.

 • Koronavírus - usmernenie č. 2

  V linku nájdete usmerneie č. 2 ohľadom koronavírusu, ktoré nám bolo doručené z MŠ SR :

 • Koronavírus - usmernenie

  Vážení rodičia,

  v linku nájdete usmernenie, ktoré nám bolo doručené z MŠ SR k ochrane pred koronavírusom :

   

 • HRIČO II.

  Nové číslo školského časopisu si môžete prečítať tu: Hrico_2(2).pdf​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, Mgr. Ivan Brezovský, oznamuje rodičom detí, že dňa 20.1.2020 (pondelok) udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z dôvodu výmeny okien na školskej jedálni. Žiakom v tento deň nemôže byť z technických i hygienyckých dôvodov poskytnutá strava. Vyučovanie bude opäť pokračovať v utorok 21.1.2020.

 • Školský rodičovský ples

  Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na 11. ročník Školského rodičovského plesu, ktorý sa uskutoční dňa 15. februára 2020 o 19.00 hodine v telocvični ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove. Cena vstupenky je 50,- eur pre 2 osoby, v tom zahrnutá večera, fľaša vína, zákusok a káva. Do tanca hrá Janko Masný a DJ IGI. Občerstvenie i bohatá tombola je zabezpečené. Tešíme sa na Vás !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria