Navigácia

 • Žiaci v škole nemusia mať respirátor ! Na prekrytie horných dýchacích ciest im postačuje rúško !

 • Od 26. 4. 2021 v škole už všetky ročníky !!!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách aj žiaci 5. - 7. ročníka.Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

  2. negatívny test žiaka  - žiak je povinný preukázať sa testom nie starším ako 7 dní pri nástupe na vyučovanie,

  3. vyplnené a podpísanie tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré žiak odovzdá pri nástupe do školy. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov, že naše obce majú zriadené mobilné odberové miesta, kde sa môžu dať otestovať spolu so žiakmi každú sobotu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Od 19.4.2021 nastupujú na prezenčnú výučbu žiaci 8. a 9. ročníka !

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu v školách žiaci 8. a 9. ročníka.
  Prezenčné vyučovanie sa pre týchto žiakov začína i na našej škole za splnenia nasledovných podmienok :

  1. negatívny test na vírus SARS-CoV-2 jedného z rodičov (zákonných zástupcov) žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom - test netreba k nahliadnutiu, zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť pravdivé údaje a teda aj dátum vykonania testu,

  2. negatívny test žiaka 8. a 9. ročníka - žiak je povinný preukázať sa testom nie starším ako 7 dní pri nástupe na vyučovanie,

  3. vyplnené a podpísanie tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré žiak odovzdá pri nástupe do školy. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov, že naše obce majú zriadené mobilné odberové miesta, kde sa môžu dať otestovať spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka každú sobotu.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy
   

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Oznamujeme všetkým rodičom detí, ktoré majú od septembra 2021 nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, že zápis detí do 1. ročníka  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v týždni od 12.4. 2021 - 16.4.2021 prostredníctvom materských škôlok. V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa (Dolný Hričov, Hričovské Podhradie) Vám bude k dispozíícii dotazník spolu s pracovným listom pre dieťa a zoznamom pomôcok. Pracovný list, ktorý vypracuje budúci prváčik spolu s vyplneným dotazníkom následne odovzdáte späť do materskej školy.

  Rodičia detí, ktoré nechodia do našich spádových materských škôlok a ich dieťa nastúpi do školy v Dolnom Hričove, nájdu tieto tlačivá na našej webovej stránky v časti Tlačivá. Vyplnené ich doručia do základnej školy.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Vyhrali sme celoslovenské kolo !!!

  Našej škole sa podarilo opäť zaznamenať veľký úspech. Nina Sedliačková ( 9. ročník ) obsadila 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Víťazke úprimne blahoželáme a pani učiteľke Kočnerovej ďakujeme za prípravu.

 • Deň učiteľov

  Vážení učitelia,

  pri príležitosti nášho sviatku, chcem popriať všetkým nám pedagógom v tomto zlom covidovom čase - pevné zdravie, veľa úspechov a šťastia, mnoho trpezlivosti a predovšetkým skorý návrat do školských lavíc. Úprimne vám ďakujem za vašu usilovnú prácu. A myslím, že moje poďakovanie je na mieste i pre našich nepedagogických zamestnancov, bez ktorých by škola nefungovala tak dobre ako funguje. Verím, že čoskoro sa v nej bude rozliehať džavot našich žiakov. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Máme 2. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády

  Našej šikovnej žiačke Ninke Sedliačkovej z 9. ročníka sa opäť podarilo získať umiestnenie v krajskom kole Biologickej olympiády. A to krásne 2. miesto. Gratulujeme !  

 • Vzhľadom na mieru pozitivity v našich obciach pokračuje 1. stupeň v prezenčnom vzdelávaní. V prevádzke je i MŠ !

 • Od pondelka 8. marca 2021 nastupuje 1. stupeň na prezenčnú výučbu !

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka, 8. marca 2021, pokračujú všetci žiaci 1. stupňa v prezenčnej výučbe v škole. ŠKD bude tiež pokračovať v bežnej prevádzke. Ospravedlňujeme sa Vám za vznikntú situáciu, ktorá žial vznikla nie našou vinou, ale nejasnými informáciami z ministerstva školstva.

  Vo svojej prevádzke pokračuje i materská škola. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Od stredy 3. marca platia nové opatrenia !

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe opatrení vlády SR bude od stredy 3. marca 2021 v prevádzke materská škola a školský klub detí len pre deti a žiakov, ktorých rodičia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa, že im povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu a pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Školský klub detí bude v prevádzke od 7.00 - 15.30 hod. 

  Ostatní žiaci 1 . stupňa budú pokračovať v dištančnej výučbe.

  Naďalej pokračujú v dištančnej výučbe i žiaci 2. stupňa.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Úspesní aj v dejepisnej olympiáde !

  Našej škole sa v súťažiach naozaj darí, o čom svedčí i dejepisná olympiáda, kde mame úspešných riešiteľov - Barboru Janákovú a Matúša Jurašíka zo 6. ročníka. Blahoželáme !

 • Nina úspešná i v biologickej olympiáde !

  Nina Sedliačková (9. ročník) opäť bodovala, tentokrát v biologickej olympiáde, kde sa v okresnom kole umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme !

 • Aj v krajskom kole olympiády v ANJ máme 1. miesto !

  Naša škola opäť zaznamenala významný úspech v olympiáde v anglickom jazyku - krajské kolo, kde naša žiačka Nina Sedliačková získala krásne 1. miesto. Ninke úprimne blahoželáme !!!

 • Škola po prázdninách

  Po skončení jarných prázdnin, od pondelka 22. februára 2021, nastupujú žiaci 1. stupňa  ZŠ na prezenčnú výučbu. Je potrebné opäť priniesť vypísané Čestné prehlásenie rodiča o negatívnom teste na ochorenie covid - 19. Tlačivo Čestného prehlásenia nájdete v sekcii Tlačivá.
  Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej výučbe.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • V olympiáde v ANJ máme 1. miesto !

  Tešíme sa, že naša žiačka Nina Sedliačková (9.ročník) získala krásne 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku a postupuje do krajského kola. Blahoželáme !

 • Žiaci 1. stupňa nastupujú na prezenčnú výučbu !

  Vážení rodičia, žiaci,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 Vám oznamujeme, že od 8. 2. 2021 nastupujú žiaci 1. stupňa ZŠ na prezenčnú formu vyučovania, teda ich vyučovanie bude prebiehať v škole. Podmienkou nástupu žiaka je negatívny test na Covid - 19 jedného z rodičov. Rodičia sú povinní pri nástupe žiaka do školy odovzdať vypísané tlačivo Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Tlačivo  nájdete i na našej stránke v sekcii Tlačivá. 
  Žiaci, ktorých rodič sa nepreukáže negatívnym testom na Covid - 19 a teda nebude môcť vypísať uvedené tlačivo zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, ktoré však nebude plnohodnotné ako doteraz a rodičia nemajú nárok na pandemickú OČR. 

  Všetky uvedené informácie si môžete prečítať i na stránke ministerstva školstva SR www.minedu.sk

  Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Škola i naďalej zatvorená !

  Vážení rodičia, žiaci

  oznamujeme vám, že brány našej školy sa ani od 1. februára 2021 neotvoria z dôvodu pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie. O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať. Žiaci i naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Žiaci pokračujú v dištančnej výučbe

  Vážení rodičia,

  z  dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid - 19 a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. januára 2021 poračujú žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy v dištančnej výučbe a teda do školy na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021 nenastúpia.

  Materská škola je i naďalej v prevádzke.

  Celé rozhodnutie ministra školstva si môžete prečítať tu :

 • Nástup do škôl

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa v spolupráci s riaditeľom školy a v súlade s vydaným rozhodnutím ministra školstva zo dňa 5. januára 2021 Vám oznamujeme nasledovné :

  materská škola bude v prevádzke od 11. januára 2021,
  1. stupeň základnej školy nastúpi na prezenčnú výučbu od 18. januára 2021, od 11.1 2020 - 15.1.2020 sú žiaci na dištančnej výučbe,
  2. stupeň základnej školy pokračuje v dištančnej výučbe až do 22. januára 2021, 23. januára 2021 je v spolupáci so zriaďovateľom naplánované testovanie učiteľov, žiakov a jedného zákonného zástupcu žiakov 2. stupňa. Následne po pretestovaní by žiaci od 25. januára 2021 nastúpili na prezenčnú výučbu.

  Žiaľ, viete veľmi dobre, že epidemiologická situácia sa neustále mení a teda dnes nevieme s určitosťou povedať, že tieto plánované termíny sú pre nás naouaj záväzné.

  Situáciu budeme sledovať a informácie priebežne doplníme.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

    

 • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci, priatelia školy.

  Úprimne Vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tej najbližšej rodiny.  Nový rok 2021 aby bol oveľa lepší ako tento, plný zdravia, šťastia, lásky a nech sú naše školy opäť plné žiakov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria