Navigácia

Výchovné poradenstvo

Ako si vybrať strednú školu?

Výber strednej školy je jedným z najdôležitejších míľnikov v živote teenagera. Zásadným spôsobom totiž ovplyvňuje ako obdobie jeho dospievania od 14 do 18 rokov, tak aj následnú kariéru. Je dôležité vybrať strednú školu so zreteľom na záujmy žiaka, no zároveň myslieť na uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia.
Vý ber strednej školy je jednoduchší pre žiakov, ktorý už dlhšiu dobu vedia, čo ich baví. Veľa žiakov však netuší kde by si mohli dať prihlášku na strednú školu. Žiakom 8. a 9. ročníka poskytujeme v spolupráci s CPP Bytča možnosť absolvovať program "Kariérové poradenstvo" , ktorého cieľom je zistiť intelektové schopnosti, osobnostné predpoklady a záujmy žiakov, preskúmanie kariérových možností žiakov a vlastnej profesijnej dráhy.

Pri výbere strednej školy by si mal žiak zamyslieť nad týmito otázkami:

•    Mám šancu dostať sa na školu?
•    Bude ma škola baviť?
•    Má škola perspektívu?
•    Mám šancu zvládnuť štúdium?
•    Ktoré sú profilové predmety?
•    Nemám s nimi problémy?
•    Bude štúdium finančne náročné?
•    Mám šance sa po škole uplatniť?
•    Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?
 

Tri typy škôl:

 • Gymnáziá
  Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova sú tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách a konzervatóriách.
 • Stredné odborné školy
  Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňujú v stredných odborných školách. Žiaci sa tu pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.
 • Konzervatóriá
  Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria