Navigácia

Výchovné poradenstvo

Prijímacie skúšky na SŠ - dátumy

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2024/2025

Gymnáziá, stredné odborné školy , školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

 • 26. 04. 2024, 29. - 30. 04. 2024 – pre odbory , v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 1. kolo / 1. termín

 

 • 02. 05. – 03. 05. 2024 – 1. kolo / 1. termín prijímacích skúšok  (vrátane osemročných gymnázií)

 

 • 06. 05. – 07. 05. 2024 – 1. kolo / 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

 • 09. 05. - 10. 05. 2024, 13. 05. 2024 – pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 1. kolo / 2. termín

 

 • 17. 05. 2024 – riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

 

 • do 22. 05.2024 – zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

 • 18. 06. 2024 - ďalší termín na vykonanie príjímacej skúšky (2. kolo)

 • 21. 06. 2024 - riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacie konania 2. kola. 

 • 26. 06. 2024 - zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

 

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch koná v dvoch fázach 

 • 25. 03. - 19. 04. 2024 – overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok pre všetky druhy športov

 

 • 26. 04. 2024, 29. - 30. 04. 2024 – 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy ( 2. fáza )

 

 • 09. - 10. 05. 2024, 13. 05. 2024 - – 1. kolo 2. termín talentových skúšok a  overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy ( 2. fáza )            

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria