Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Zmluva 3/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.02.2012
Zmluva 1/2006 Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu s DPH 01.12.2006 T+T, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 30.12.2006
Zmluva 1/2007 Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce s DPH 01.10.2007 Gajos, s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 20.12.2007
Zmluva 1/2008 Zmluva o poskytovaní aplikačných služieb - mzdový softvér s DPH 20.02.2008 Vema, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 15.03.2008
Zmluva 1/2009 Zmluva o využívaní elektronických služieb s DPH 18.02.2009 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 15.03.2009
Zmluva 2/2009 Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo s DPH 05.03.2009 Ing. Ján Vlček TOPSET Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 06.03.2009
Zmluva 1/2011 Zmluva o využívaní elektronických služieb s DPH 06.12.2011 UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 15.12.2011
Zmluva 1/2011 Zmluva o využívaní elektronických služieb s DPH 06.12.2011 UNION, zdravotná poisťovňa, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 10.12.2011
Zmluva 1/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.02.2012
Zmluva 2/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 31.01.2012 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.02.2012
Zmluva 2/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2008 s DPH 18.06.2013 Vema, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 18.06.2013
Faktúra 231/2014 Písacie potreby pre deti MŠ 5,44 s DPH 29.12.2014 SPOLPAP s.r.o. 30.12.2014
Zmluva 3/2013 Zmluva o združenej dodávke lektriny s DPH 09.07.2013 Stredoslovesnká energetika, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 09.07.2013
Zmluva 3/2014 Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.1 k zmluve č.1/2012 s DPH 16.09.2014 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 16.09.2014
Zmluva 4/2014 Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.1 k zmluve č.2/2012 s DPH 16.09.2014 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 16.09.2014
Zmluva 5/2014 Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.1 k zmluve č.3/2012 s DPH 16.09.2014 SPP, a.s. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 16.09.2014
Zmluva 4/2013 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW v ŠJ s DPH 09.12.2013 Verejná informačná služba s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 09.12.2013
Zmluva 1/2014 Sponzorská zmluva - školské ovocie s DPH 12.09.2014 Lenka Sobotovičová Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 12.09.2014
Zmluva 2/2014 Zmluva o dodávkach školského ovocia s DPH 12.09.2014 Lenka Sobotovičová Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 12.09.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2638